วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การอัพโหลด (upload) รูปภาพขึ้น Google Drive

การใช้งาน Google Drive คุณต้องเข้าใจความหมายของคำว่า upload ซึ่งก็คือการส่งไฟล์ไปยัง Google Drive และไม่จำกัดเพียง Google Drive เท่านั้น บริการอื่น ๆ ที่เป็น Cloud Storage ก็ล้วนแต่ต้องมีการ upload และ download แทบทั้งสิ้น

สำหรับวิธีการอัพโหลด หรือการส่งไฟล์ขึ้นไปยัง Google Drive นั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เปิด app google drive ขึ้นมา และกดเลือกไอค่อนสีฟ้าบริเวณมุมล่างขวามือ
เมื่อแสดงหน้า ใหม่ ให้กดเลือกอัปโหลด
ซึ่งเราสามารถอัพโหลดได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการ อัพโหลดจาก Google Drive หรืออัพโลดจากแกลเลอรี่ในสมาร์ทโฟน หากไม่ปรากฏหน้าจอตามภาพด้านล่างให้กดปุ่ม เมนู บริเวณมุมบนขวามือของ app dropbox (เป็นรูปขีด 3 ขีด)
ตัวไปนี้เป็นตัวอย่างการอัพโหลดจากเมนู รูปภาพ โดยผมกดเลือกไปที่เมนู รูปภาพ กดเลือกรูปที่ต้องการอัพโหลด และกดปุ่มเปิด บริเวณขวามือด้านบนของ app และรอจนกระทั่งอัพโหลดไฟล์เสร็จ
เมื่ออัพโหลดเสร็จเรียบร้อยจะเห็นไฟล์ตามภาพด้านล่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น