วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนชื่อไฟล์บน Google Drive App

ในอดีตนั้นเราทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และเมื่อเราทำงานเสร็จไม่ว่าจะด้วยโปรแกรมใด ๆ ก็ตามเรามักจะต้องตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การค้นหาไฟล์เหล่านั้นง่ายขึ้น
สำหรับ Google Drive เองก็เช่น หากมีปริมาณไฟล์ที่อยู่บน Google Drive มาก ๆ ก็ควรต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์เหล่านั้นให้เหมาะสมด้วย

วิธีการในการเปลี่ยนชื่อไฟล์บน Google Drive App มีดังต่อไปนี้ เริ่มจากเปิด Google Drive App ขึ้นมา จากนั้น กดปุ่มเมนูตามภาพด้านล่าง
เมื่อปรากฏเมนูย่อยขึ้นมา กดเลือก เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ชื่อที่ต้องการ และกดปุ่ม ตกลง
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์ใน Google Drive Appบทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น