วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive

การสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive มีวัตถุประสงค์เดียวกับการสร้างโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งกับ Cloud Storage อื่น ๆ คือเพื่อจัดระเบียบให้กับไฟล์ภายใน Google Drive นั่นเอง

สำหรับการสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มจากเปิด app google drive ขึ้นมา จากนั้นกดปุ่มไอค่อนสีฟ้าที่มุมล่างขวามือของหน้าจอ
ปรากฏหน้าต่าง ใหม่ ขึ้นมา ในหน้าต่างนี้สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น สร้างโฟลเดอร์ สร้างไฟล์ สแกน และอัพโหลดเป็นต้น กดเลือก โฟลเดอร์พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม ตกลง
จะเห็นว่าโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นปรากฏอยู่ใน Google Drive ของเราเรียบร้อยแล้วครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น